Przyjęcia do WTZ

Chcąc ubiegać się o przyjęcie do WTZ należy złożyć:

  • podanie o przyjęcie do WTZ – POBIERZ PODANIE,
  • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • posiadane opinie psychologiczne i dokumentację medyczną,
  • klauzulę informacyjną – POBIERZ DOKUMENT
  • posiadane ostatnie świadectwo szkolne.