Kampania społeczna pn. „Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał”.

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w okresie od 1 września 2023 r. rozpoczął realizację kampanii społecznej pn. „Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał” współfinansowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz  Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2023 r.   Celem głównym […]

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie rozpoczyna realizację projektu pn. ,,Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023 i wyjazd integracyjny”. Cel projektu: Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu lubaczowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, leżajskiego, przemyskiego i krośnieńskiego do usług turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz ich integracja. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie ,, Obchodów […]

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” od 14 kwietnia 2023 r. rozpoczęło realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel Programu: Wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym Do udziału w Programie zaproszone są: Dorosłe osoby niepełnosprawne, które zamieszkują powiaty: […]

WTZ w Oleszycach laureatem Ogólnopolskiej Gali Lodołamacze 2022

6 października w Zamku Królewskim w Warszawie zostaliśmy laureatami Ogólnopolskiej Gali Lodołamacze 2022 i zdobyliśmy srebrny medal zajmując II miejsce w kategorii Rehabilitacja społeczno-zawodowa za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.Uroczystość prowadziła Pani Agata Konarska. Gali towarzyszyła również część artystyczna. Pani Minister Marlena Maląg podziękowała wszystkim nagrodzonym za pomoc najbardziej potrzebującym, podkreśliła, że „podejmujące działania służą drugiemu człowiekowi”.Ogromne […]

WTZ Oleszyce laureatem prestiżowej nagrody Lodołamacza 2022

Dzisiaj 26 września 2022 r. o godz. 13:00 w MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, podczas uroczystej Gali nasz Warsztat został zauważony i wyróżniony – otrzymaliśmy prestiżową nagrodą Lodołamacza 2022 zajmując I miejsce w kategorii: Rehabilitacja Społeczno-Zawodowai otrzymaliśmy Statuetkę LODOŁAMACZ 2022. Jesteśmy dumni i baaaardzo wzruszeni tym wyjątkowym wyróżnieniem, nad którym czuwa pod Honorowym Patronatem Małżonka Pana Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. Lodołamacze […]

Spotkanie „Razem w nowej rzeczywistości”

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie mając na uwadze sukcesy dwóch wcześniejszych konferencji organizowanych w ramach w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”, planuje przeprowadzenie dnia 15 października 2022 r. 7 godzinnego spotkania szkoleniowo – psychoedukacyjnego dla rodziców zastępczych i ich dzieci oraz osób pracujących z rodzinami zastępczymi w kompleksie „żywej […]

Projekt pt. „Włącznik” – bezpłatne poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne.

BEZPŁATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I TERAPEUTYCZNEw ramach realizacji przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej projektu pt. „Włącznik!” – kontynuacja finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne oraz osoby z ich otoczenia do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i terapeutycznych w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Włącznik!”- kontynuacja Czas realizacji projektu: […]

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W dniu 14-10-2021 r. pojechaliśmy do Krosna aby wziąć udział w Turnieju Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasz drużyna rozegrała mecze z reprezentacjami z Ropczyc, Sanoka, Jasła, Rzeszowa i Brzostka. Rywalizacja była zacięta a nasza reprezentacja dzielnie wałczyła o każdy punkt. Pierwsze miejsce w rundzie finałowej zajęła drużyna z Krosna. Po rozgrywkach grupowych miał miejsce pokaz grupy wojskowej Strzelec. Organizatorzy zadbali również o medale, nagrody i dyplomy dla najlepszych […]

Informacje o projekcie „Sami dla siebie i Waszej przyszłości”.

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi „Roztoczańska Perspektywa”, od września 2021 r. realizuje projekt pn. ,,Sami dla siebie i Waszej przyszłości” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 r. […]