WTZ w Oleszycach laureatem Ogólnopolskiej Gali Lodołamacze 2022

6 października w Zamku Królewskim w Warszawie zostaliśmy laureatami Ogólnopolskiej Gali Lodołamacze 2022 i zdobyliśmy srebrny medal zajmując II miejsce w kategorii Rehabilitacja społeczno-zawodowa za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.Uroczystość prowadziła Pani Agata Konarska. Gali towarzyszyła również część artystyczna. Pani Minister Marlena Maląg podziękowała wszystkim nagrodzonym za pomoc najbardziej potrzebującym, podkreśliła, że „podejmujące działania służą drugiemu człowiekowi”.Ogromne […]

WTZ Oleszyce laureatem prestiżowej nagrody Lodołamacza 2022

Dzisiaj 26 września 2022 r. o godz. 13:00 w MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, podczas uroczystej Gali nasz Warsztat został zauważony i wyróżniony – otrzymaliśmy prestiżową nagrodą Lodołamacza 2022 zajmując I miejsce w kategorii: Rehabilitacja Społeczno-Zawodowai otrzymaliśmy Statuetkę LODOŁAMACZ 2022. Jesteśmy dumni i baaaardzo wzruszeni tym wyjątkowym wyróżnieniem, nad którym czuwa pod Honorowym Patronatem Małżonka Pana Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. Lodołamacze […]

Spotkanie „Razem w nowej rzeczywistości”

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie mając na uwadze sukcesy dwóch wcześniejszych konferencji organizowanych w ramach w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”, planuje przeprowadzenie dnia 15 października 2022 r. 7 godzinnego spotkania szkoleniowo – psychoedukacyjnego dla rodziców zastępczych i ich dzieci oraz osób pracujących z rodzinami zastępczymi w kompleksie „żywej […]

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W dniu 14-10-2021 r. pojechaliśmy do Krosna aby wziąć udział w Turnieju Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasz drużyna rozegrała mecze z reprezentacjami z Ropczyc, Sanoka, Jasła, Rzeszowa i Brzostka. Rywalizacja była zacięta a nasza reprezentacja dzielnie wałczyła o każdy punkt. Pierwsze miejsce w rundzie finałowej zajęła drużyna z Krosna. Po rozgrywkach grupowych miał miejsce pokaz grupy wojskowej Strzelec. Organizatorzy zadbali również o medale, nagrody i dyplomy dla najlepszych […]

Informacje o projekcie „Sami dla siebie i Waszej przyszłości”.

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi „Roztoczańska Perspektywa”, od września 2021 r. realizuje projekt pn. ,,Sami dla siebie i Waszej przyszłości” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 r. […]

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

W dniu 9 września byliśmy RAZEM na obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej . Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z siedzibą w Lubaczowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ” Wojewódzkiego […]

Wycieczka i obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” im. św. Józefa w Oleszycach, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, w okresie od 15.08.2021 r. do 15.10.2021 r.  realizuje projekt pn. Wyjazd integracyjny i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2021.     W ramach projektu planowane jest zoorganizowanie   Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, w których weźmie udział ok 300 osób, w tym 250 osób niepełnosprawnych z 4 powiatów: […]

Warsztaty z alpakami.

W ramach projektu „Czas na młodzież ” uczestnicy uczestniczyli w czterodniowych warsztatach ze zwierzętami-alpakami w fundacji „Podaruj miłość” w miejscowości Nosówka. Udział w warsztatach był niezwykłym przeżyciem i nowym doświadczeniem. Dla znacznej większości osób było to pierwszy kontakt z alpakami. Możliwość pielęgnowania, karmienia i obcowania z tymi zwierzętami powodowała niecodzienne reakcje osób i była bardzo mocnym i przyjemnym doświadczeniem wywołującym niezwykły uśmiech na twarzach.

Projekt „Czas na młodzież”.

Od czerwca 2019 roku Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na Młodzież 2019”, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy. Adresaci projektu to tysiąc młodych osób w wieku 15–29 lat z diecezji siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej, bielsko-żywieckiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i gnieźnieńskiej a także z Warszawy. Uczestnikami projektu są również osoby z niepełnosprawnościami. W każdej z diecezji powstaje […]

Realizacja grantu w ramach projektu grantowego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Lubaczowie realizuje projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpień 2020 r. do 30 listopad 2020 r. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.