Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W dniu 14-10-2021 r. pojechaliśmy do Krosna aby wziąć udział w Turnieju Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasz drużyna rozegrała mecze z reprezentacjami z Ropczyc, Sanoka, Jasła, Rzeszowa i Brzostka. Rywalizacja była zacięta a nasza reprezentacja dzielnie wałczyła o każdy punkt. Pierwsze miejsce w rundzie finałowej zajęła drużyna z Krosna. Po rozgrywkach grupowych miał miejsce pokaz grupy wojskowej Strzelec. Organizatorzy zadbali również o medale, nagrody i dyplomy dla najlepszych […]

Informacje o projekcie „Sami dla siebie i Waszej przyszłości”.

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi „Roztoczańska Perspektywa”, od września 2021 r. realizuje projekt pn. ,,Sami dla siebie i Waszej przyszłości” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 r. […]

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

W dniu 9 września byliśmy RAZEM na obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej . Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z siedzibą w Lubaczowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ” Wojewódzkiego […]

Wycieczka i obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” im. św. Józefa w Oleszycach, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, w okresie od 15.08.2021 r. do 15.10.2021 r.  realizuje projekt pn. Wyjazd integracyjny i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2021.     W ramach projektu planowane jest zoorganizowanie   Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, w których weźmie udział ok 300 osób, w tym 250 osób niepełnosprawnych z 4 powiatów: […]

Warsztaty z alpakami.

W ramach projektu „Czas na młodzież ” uczestnicy uczestniczyli w czterodniowych warsztatach ze zwierzętami-alpakami w fundacji „Podaruj miłość” w miejscowości Nosówka. Udział w warsztatach był niezwykłym przeżyciem i nowym doświadczeniem. Dla znacznej większości osób było to pierwszy kontakt z alpakami. Możliwość pielęgnowania, karmienia i obcowania z tymi zwierzętami powodowała niecodzienne reakcje osób i była bardzo mocnym i przyjemnym doświadczeniem wywołującym niezwykły uśmiech na twarzach.

Projekt „Czas na młodzież”.

Od czerwca 2019 roku Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na Młodzież 2019”, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy. Adresaci projektu to tysiąc młodych osób w wieku 15–29 lat z diecezji siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej, bielsko-żywieckiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i gnieźnieńskiej a także z Warszawy. Uczestnikami projektu są również osoby z niepełnosprawnościami. W każdej z diecezji powstaje […]

Realizacja grantu w ramach projektu grantowego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Lubaczowie realizuje projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpień 2020 r. do 30 listopad 2020 r. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Gaszyn Challenge dla Kacperka

Dziękujemy za nominację Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Leżajsku. Do wykonania zadania nominujemy następujące ośrodki: WTZ Krosno, WTZ Rymanów, WTZ Rudnik nad Sanem. Zadanie jest następujące, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie w ciągu 72 godzin. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają – 5zł. Wsparcie finansowe dla Kacperka:www.dzieciom.pl/podopieczni/28996