Dzisiaj 26 września 2022 r. o godz. 13:00 w MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, podczas uroczystej Gali nasz Warsztat został zauważony i wyróżniony – otrzymaliśmy prestiżową nagrodą Lodołamacza 2022 zajmując I miejsce w kategorii:

Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
i otrzymaliśmy Statuetkę LODOŁAMACZ 2022.
Jesteśmy dumni i baaaardzo wzruszeni tym wyjątkowym wyróżnieniem, nad którym czuwa pod Honorowym Patronatem Małżonka Pana Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.
Lodołamacze wyróżnia przede wszystkim doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 17 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.
Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.
Laureaci konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.
Przystąpienie do konkursu było zatem wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.
Współczesny świat daje wiele możliwości rozwojowych osobom niepełnosprawnym. Osoby, które utraciły sprawność mogą realizować się w różnych rolach społecznych, zarówno tych społecznych, jak i zawodowych. Każdego dnia możemy spotkać osoby niepełnosprawne, które są dobrymi pracownikami, rodzicami, aktywnymi turystami, a także osobami, które z wielką charyzmą realizują swoje marzenia i pasje.
Pokonanie zarówno barier związanych z architekturą jak i tych z uprzedzeniami wobec osób niepełnosprawnych jest przepustką oraz zachętą dla niepełnosprawnych, aby zacząć aktywnie spędzać czas, wychodzić na miasto, spotykać się ze znajomymi czy nawet podjąć pracę lub naukę. Być razem. Być obok. Być dla siebie.
Bo jak powiedział Richard Weizacker:
„Być pełnosprawnym to naprawdę żadna zasługa, to dar,
który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany.
Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin
w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie.
Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością.”