Projekt finansowany ze środków Województwa Podkarpackiego będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.