Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie rozpoczyna realizację projektu pn. ,,Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023 i wyjazd integracyjny”.

Cel projektu: Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu lubaczowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, leżajskiego, przemyskiego i krośnieńskiego do usług turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz ich integracja.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie ,, Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023” w Ośrodku Wypoczynkowym Leśna Chata w Kowalówce dla 300 osób, w tym 250 osób niepełnosprawnych. W czasie uroczystości zostaną przeprowadzone pokazowe warsztaty z opieki nad końmi i warsztaty fotograficzne. Po warsztatach uczestnicy obchodów będą mogli się bawić przy muzyce puszczanej przez DJ- Vilu. Po zakończonych uroczystościach zostaną wykonane kalendarze ze zdjęciami wykonanymi w czasie warsztatów fotograficznych.

W ramach projektu zorganizowany zostanie także wyjazd integracyjny dla 70 osób, w tym 50 osób niepełnosprawnych do Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, gdzie uczestnicy wyjazdu będą mogli poznać historię energetyki i nowinki techniczne.

Okres realizacji projektu: 15.08. – 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 44 190,00 zł

Dofinansowanie projektu: 40 000,00 zł

Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ujętych w Wojewódzkim Programie na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021–2030.