Od czerwca 2019 roku Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na Młodzież 2019”, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Adresaci projektu to tysiąc młodych osób w wieku 15–29 lat z diecezji siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej, bielsko-żywieckiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i gnieźnieńskiej a także z Warszawy. Uczestnikami projektu są również osoby z niepełnosprawnościami. W każdej z diecezji powstaje Centrum Młodzieżowej Aktywności, a w nim „Fabryka Akcji” – przestrzeń służąca wszystkim działaniom projektowym.

Młodzież zostaje wyposażona w odpowiednie narzędzia, wiedzę, może liczyć na wsparcie swoich opiekunów, ekspertów ds. merytorycznych oraz psychologa. Bierze udział w warsztatach i szkoleniach służących podniesieniu kompetencji społecznych, kończy kurs kwalifikacyjny oraz, w czteroosobowych grupach, tworzy i realizuje projekty społeczne według własnego pomysłu. Na realizację projektu każda grupa otrzymuje 1600 zł. Uczestnicy odbywają także staż wolontaryjny. Każdy uczestnik projektu zostaje objętym wsparciem przez okres dziesięciu miesięcy.

W ramach projektu będą doskonalone kompetencje społeczne w różnych dziedzinach, w tym m. in. umiejętność pracy w grupie, przewodzenia innym osobom, motywowania innych, wypracowywania kompromisów czy przyjmowania konstruktywnej krytyki. Do udziału w projekcie mogą być kwalifikowane osoby wymagające podniesienia kompetencji w ośmiu z 15 obszarów branych pod uwagę.

Młodzież uczęszczająca do Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Józefa realizuje projekt o nazwie „Igłą i nitką malowane – warsztaty krawiecko-hafciarskie”.

W projekcie bierze udział 28 osób, a czas trwania projektu to 01.01.2021 do 30.04.2021 .W ramach projektu uczestnicy uczą się obsługi maszyn takich jak hafciarka komputerowa, elektryczna maszyna do szycia czy owerlok. Przygotowują szablony i wykroje fartuszków kuchennych, ekologicznych toreb i serwetek obiadowych.
Wspólna praca sprawia im ogromna radość i podnosi ich kompetencje społeczne.