Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” im. św. Józefa w Oleszycach, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, w okresie od 15.08.2021 r. do 15.10.2021 r.  realizuje projekt pn. Wyjazd integracyjny i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2021. 

   W ramach projektu planowane jest zoorganizowanie   Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, w których weźmie udział ok 300 osób, w tym 250 osób niepełnosprawnych z 4 powiatów: lubaczowskiego, krośniejskiego, ropczycko sędziszowskiego i leżajskiego oraz Wyjazdu integracyjnego do WTZ w Krośnie i Rymanowie Zdroju, połączonego ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych tych miejscowości i okolic. W wycieczce planowany jest udział 70 osób, w tym 50 osób niepełnosprawnych-uczestników WTZ.

  Cel projektu: Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu lubaczowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, leżajskiego i krośnieńskiego  do usług turystycznych, kulturalnych i rekracyjnych oraz integracja.

Dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Źródło: PCPR Lubaczów, http://pcprlubaczow.pl/pl/284/505/wycieczka-i-obchody-miedzynarodowego-dnia-osob-niepelnosprawnych.html