W dniu 9 września byliśmy RAZEM na obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej .

Organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z siedzibą w Lubaczowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. 

Uroczystość została zorganizowana w ramach projektu. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ” Wojewódzkiego Programu na rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021- 2030″.

Było około 300 osób, w tym byli z nami uczestnicy i pracownicy z WTZ w Krośnie,  WTZ w Rymanowie- Zdroju, WTZ w Wielopolu Skrzyńskim i WTZ w Leżajsku oraz przedstawiciele wszystkich Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej. Po krótkich przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości, rozpoczęła się część artystyczna. 

Wystąpili podopieczni lubaczowskich placówek, m.in. Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

A potem w wir zabawy i tańca porwał uczestników święta zespół muzyczny Light Event, który już do końca imprezy zabawiał wszystkich gości.

Organizatorzy zadbali również o bogaty poczęstunek, a także o to aby każdy zabrał ze sobą coś słodkiego w formie małego słoiczka miodu z zaprzyjaźnionych pasiek.

Ten wyjątkowy dzień to święto nie tylko wszystkich niepełnosprawnych, ale również dobra okazja do uświadomienia społeczeństwa, że niepełnosprawność fizyczna, czy intelektualna, tak samo jak kolor skóry, poglądy polityczne, czy pochodzenie społeczne, nie mogą być przyczyną dyskryminacji, bo  „Pan Bóg wyznaczył drogę każdemu i  temu sprawnemu – i niepełnosprawnemu ”.